Informácie o ochrane osobných údajov

Vážený zákazník!

Vitajte na stránkach našej spoločnosti Vodatech s.r.o. . Ochrana a zabezpečenie osobných údajov našich zákazníkov a užívateľov majú u nás najvyššiu prioritu.

Prosíme, pozorne si prečítajte nasledujúci dokument!

1.    Čo týmto dokumentom sledujeme

Našim cieľom je oboznámiť Vás ako dotknutú osobu o spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov na stránkach našej spoločnosti Vodatech s.r.o. (ďalej len internetová stránka alebo e-shop), v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len nariadenie) a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  ( ďalej len zákon ), ktoré na základe nižšie uvedených právnych základov uchovávame v našom systéme

2.    Kto je prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť:

Názov: Vodatech s.r.o.

Sídlo: Hviezdna 16

Elektronická kontaktná adresa: sales@vodatech.sk

IČO: 36747904

3.    Aké zásady dodržiavame?

Vaše osobné údaje spracúvame pri dodržiavaní právnych predpisov o ochrane osobných údajov iba vtedy, ak nám to zákon povoľuje alebo ak ste vyjadrili svoj súhlas. To platí aj pri spracúvaní osobných údajov pre propagačné a marketingové účely.

Na tejto internetovej stránke môžu byť zaznamenávané / zhromažďované aj informácie, ktoré nám samy o sebe nedovoľujú robiť priame závery týkajúce sa Vašej osoby. V určitých prípadoch – najmä v kombinácii s inými údajmi – môžu byť tieto informácie z hľadiska právnych predpisov o ochrane osobných údajov napriek tomu považované za „osobné údaje“. Ďalej môžeme na tejto internetovej stránke zaznamenávať / zhromažďovať aj také informácie, na základe ktorých Vás nemôžeme identifikovať priamo ani nepriamo; to je napr. prípad zhromažďovania informácií o všetkých užívateľoch týchto internetových stránok

 

4.    Spôsoby spracúvania Vašich osobných údajov

 

4.1         Priamy marketing – zasielanie propagačných materiálov

V prípade ak ste na registračnom formulári vyjadrili súhlas o zasielanie akciových ponúk, Vám budeme spracúvať Vaše osobné údaje tiež za účelom priameho marketingu. Upozorňujeme Vás že ak si neželáte ďalej dostávať od nás tieto informácie, máte možnosť sa kedykoľvek od registrovať zo zoznamu príjemcov kliknutím na link pod aktuálnou správou obsahujúcou našu ponuku.

       Účel spracúvania: Vaše osobné údaje spracúvame pretože ste nám udelili súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

       Právny základ spracúvania: článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR, súhlas dotknutej osoby

       Rozsah spracúvaných údajov: Názov zákazníka, adresa zákazníka, dodacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa,  ďalšie kontaktné údaje

       Doba uchovávania: V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, maximálne všas po dobu 2 rokov odposlednej komunikácie

 

5.    Cookies

Aby sme našu ponuku mohli usporiadať tak, aby pre Vás bola z užívateľského hľadiska čo najpríjemnejšia, používame – ako mnoho iných známych spoločností – tzv. Cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači, ktorý používate. Tieto súbory nám pomáhajú, aby sme identifikovali, čo návštevníci našich stránok preferujú, a podľa toho naše stránky príslušne usporiadali. Väčšina z našej strany používaných cookies sú tzv. Session cookies. Po ukončení Vašej návštevy sú automaticky vymazané. Používame však aj permanentné súbory cookies. Tie slúžia na to, aby vylepšili vedenie užívateľa. Naše súbory cookies nezhromažďujú žiadne osobné údaje a nie sú ani vhodné na to, aby Vás identifikovali na internetových stránkach tretích strán / poskytovateľov. Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby Vás o umiestnení súborov cookies informoval. Týmto spôsobom sa pre Vás použitie cookies stáva transparentným. Nastavením Vášho prehliadača však môžete aj akceptácii cookies principiálne zabrániť. To však môže za určitých podmienok viesť k tomu, že nebudete môcť využiť všetky funkcie internetových stránok.

        Analýza internetových stránok za použitia Google Analytics: Aby sme mohli naše internetové stránky neustále zlepšovať, používame na našich internetových stránkach navyše službu Google Analytics, službu na analýzu internetových stránok spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , USA („Google“). Služba Google Analytics používa aj súbory cookies, ktoré sú na Vašom počítači ukladané a umožňujú analýzu používania internetových stránok. Týmto súborom cookies sú vytvorené informácie o Vašom používaní tejto internetovej stránky spravidla odosielané na server spoločnosti Google v Európe (príp. v jednom z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru) na účely anonymizácie IP adresy, takže je vylúčená spojitosť s osobou. Až po anonymizáciu IP adresy je skrátená IP adresa odoslaná na server spoločnosti Google v USA a tam uložená. Len vo výnimočných prípadoch je na server spoločnosti Google v USA zasielaná kompletná IP adresa a tam skrátená. Na týchto internetových stránkach je používaná služba Google Analytics s rozšírením pre anonymizované zaznamenávanie IP adries (tzv. IP Masking). Na našu žiadosť používa spoločnosť Google nazhromaždené informácie na vyhodnotenie Vašej návštevy internetových stránok, na zostavenie reportov o aktivitách na internetových stránkach, a aby nám mohla poskytnúť ďalšie služby spojené s používaním internetových stránok. IP adresa zaslaná v rámci služby Google Analytics Vašim prehliadačom nie je spájaná s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača. Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že v takom prípade nebudete môcť používať funkcie týchto internetových stránok v plnom rozsahu. Navyše máte možnosť zaznamenania a odoslania údajov vytvorených súborom cookies a týkajúcich sa Vašej návštevy internetových stránok na spoločnosť Google a ich následnému spracúvaniu zo strany spoločnosti Google zabrániť tým, že si stiahnete a inštalujete pluginy pre prehliadač, ktoré sú k dispozícii na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Odoslaniu údajov spoločnosti Google a ich spracúvaniu zo strany spoločnosti Google môžete alternatívne zabrániť aj prostredníctvom nasledujúceho odkazu. Ak chcete sledovaniu zabrániť, kliknite tu. Bude aktivovaný súbor Cookie Opt-Out, , který při Vaší další návštěvě těchto internetových stránek zabrání budoucímu zaznamenávání osobních údajů. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v prípade služby Google Analytics nájdete tu http://www.google.com/analytics/terms/sk.html a tu http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html .

        Google Remarketing: Na našich internetových stránkach taktiež používame funkciu Remarketing spoločnosti Google. Vďaka tomu Vám môžeme na základe Vášho užívateľského správania pri predchádzajúcich návštevách našich internetových stránok ponúknuť reklamu, ktorá by mohla zodpovedať Vašim záujmom. Ak ste udelili spoločnosti Google svoj súhlas, budú Vaše návštevy zaznamenávané naprieč všetkými zariadeniami, ktoré používate. Táto reklama sa bude objavovať iba na reklamných miestach spoločnosti Google, buď na reklamných plochách Google Adwords alebo na Google Display Network. Na realizáciu analýzy, pri ktorej sú internetové stránky použité ako základ pre umiestnenie reklamy vyplývajúce zo záujmu príjemcu, používa spoločnosť Google súbory cookies, prostredníctvom ktorých zaznamenáva návštevy internetových stránok aj anonymizované údaje o používaní internetových stránok. Osobné údaje návštevníkov internetových stránok sa neukladajú. Ak navštívite potom iné internetové stránky Google Display Network, budú Vám zobrazované vložené reklamy, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou zohľadňujú pred tým vyhľadávanú oblasť výrobkov a informácií. Používanie súborov cookies zo strany spoločnosti Google môžete natrvalo deaktivovať kliknutím na nasledujúci odkaz a stiahnutím a inštalovaním pluginov pripravených na tomto odkaze: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternatívne môžete deaktivovať súbory cookies používané tretími poskytovateľmi tak, že navštívite deaktivačnú stránku propagačnej iniciatívy na sieti (Network Advertising Initiative) na adrese http://www.networkadvertising.org/choices/ a budete nasledovať pokyny na odmietnutie. Ďalšie podrobné informácie k funkcii Google Remarketing aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: http://www.google.com/privacy/ads/.

       Účel spracúvania: zefektívnenie a spríjemnenie užívateľského prostredia našich webových stránok.

       Právny základ spracúvania: : článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR, súhlas dotknutej osoby vyjadrený kliknutím na tlačidlo  „súhlasím“ so spracúvaním súborov cookies pri návšteve stránky

       Rozsah spracúvaných údajov: IP adresa, dátum, čas, predchádzajúca navštívená stránka

       Prenos údajov: údaje sa neprenášajú

 

6.    Facebook pixel

Na našich internetových stránkach používame Facebook pixel spoločnosti Facebook, Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA www.facebook.com – „Facebook“).Prostredníctvom Facebook pixel možno sledovať správanie používateľov po tom, ako títo používatelia kliknutím na propagačné inzeráty na Facebooku boli presmerovaní na niektoré internetové stránky prevádzkované našou spoločnosťou. Tento postup slúži na vyhodnocovanie účinnosti propagačných inzerátov na Facebooku pre štatistické účely a účely výskumu trhu a môže prispieť k optimalizácii budúcich propagačných postupov. Získané údaje sú pre nás anonymné, neumožňujú nám preto vyvodiť závery týkajúce sa používateľov, a my sami spoločnosti Facebook žiadne osobné údaje neposkytujeme. Avšak spoločnosť Facebook údaje ukladá a spracúva, takže prepojenie s príslušným používateľským profilom je možné, a spoločnosť Facebook môže údaje v súlade so svojimi Zásadami používania údajov (https://www.facebook.com/about/privacy/) použiť. Vy môžete spoločnosti Facebook aj jej partnerom umožniť vkladanie propagačných inzerátov na Facebooku a mimo neho. Na tieto účely môžu byť ďalej v počítači uložené cookies. Ak ste členom Facebooku a neželáte si, aby spoločnosť Facebook zhromažďovala prostredníctvom Facebook pixel údaje o Vás, a ste prepojení s Vašimi členskými údajmi uloženými spoločnosťou Facebook, môžete používanie Facebook pixel odmietnuť. Odmietnutie sa týka Vami používaného prehliadača..

7.    Kategórie príjemcov

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

·         Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori


Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha zásadne v rámci EÚ príp. Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

8.    Odkazy na ďalšie stránky

Na našich webových stránkach sú umiestnené odkazy na ďalšie webové stránky, na ktoré kliknutím budete presmerovaný na tieto stránky, pričom prevádzkovateľ nemá dosah na spôsob spracúvania Vašich osobných údajov na uvedených stránkach.

9.    Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Ako prevádzkovateľ webových stránok sa zaväzujeme prijať primerané opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s platnými predpismi nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov

10. Je používané automatizované rozhodovanie?

V súvislosti s prevádzkovaním našich internetových stránok nepoužívame zásadne žiadne automatizované rozhodovanie (vrátane Profilovania) v zmysle článku 22 GDPR.

11. Vaše práva ako dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

·         Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

·         Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

·         Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

·         Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

·         Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

·         Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.  

·         Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť písomne na adrese   Vodatech s.r.o., Elektronická kontaktná adresa: email: sales@vodatech.sk

 

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.  

Vodatech