Popis systému backup5

Systém zálohovania backup5 je systémové riešenie zálohovania, ktoré umožňuje centrálne riadenie firemných záloh so zabezpečením monitorovania a notifikácie výsledkov vykonaných úloh.
Systém backup5 je finančne nenáročná a spoľahlivá alternatíva riešenia Vašich firemných záloh

Výhody systému backup5

Demo verzia

Stiahnite si plnefunkčnú verziu programu s obmedzeným počtom úloh a záloh, kde si môžete vyskúšať všetky možnosti systému bezplatne


Výhody použitia Control centra

Viac informácií

V prípade ak ste nenašli odpoveď na Vaše otázky, neváhajte nás kontaktovať

backup5 ponúka automatizovanú archiváciu nasledovných systémových riešení:

         databázové systémy MySQL  / MariaDB – podporované OS: Windows / Linux

         databázový systém  Microsoft SQL server

         virtualizačný manažér Microsoft Hyper-V

         virtualizačný manažér Oracle VM VirtualBox – podporované OS: Windows / Linux

 

Samozrejmosťou systému zálohovania backup5 je nepretržité rozširovanie podpory zálohovania ďalších systémov a  implementácia individuálnych užívateľských riešení

Systémom zálohovania backup5 môžete byť nepretržite informovaný o aktuálnom stave vašich záloh bez nutnosti platenia si ďalšieho odborného servisu. Sleduje priebeh zálohovania, informuje o prípadných chybách a ochráni Vaše zálohy pred útokmi hackerov alebo stratou dát v dôsledku zlyhania hardvéru.

Control center

Control Center backup5 je platforma slúžiaca na monitoring zálohovacích systémov backup5, pričom umožňuje kontrolovať aj zariadenia pomocou overenia aktívnej služby na zvolenom porte IP adresy alebo doménového mena (napríklad overiť funkčnosť routra na porte 80 – web, alebo sql servera port 1433 atď.). Uvedeným spôsobom je možne si zabezpečiť jednoduchý monitoring zariadení vlastných aj prípadne zariadení zákazníkov

V prípade výpadku služby je zasielaný notifikačný e-mail na zvolené adresy. Zariadenia so systémom backup5 po vykonaní naplánovanej zálohy odosielajú aktuálne údaje o priebehu nastavených záloh na adresu Control Centra aj v prípade ak nie sú v rovnakej podsieti ale prepojené pomocou VPN, čo umožňuje sledovať ľubovoľné systémy backup5 pripojené k internetu a monitorovať priebeh záloh na zariadeniach so systémom backup5.