Professionálny systém pre zálohovaniemonitoring dát a zariadení

Systém zálohovania backup5 je systémové riešenie zálohovania pre malé a stredné firmy, ktoré umožňuje centrálne riadenie firemných záloh so zabezpečením monitorovania a notifikácie výsledkov vykonaných úloh

Záloha dát

Záloha dát

Spoľahlivé zabezpečenie firemných dát proti vírusom, zálohy nie sú zo servera prístupné
Monitoring

Monitoring

Centrálny monitoring viacerých zariadení, prehľadné grafické rozhranie vykonaných záloh

Vlastné skripty

Vlastné skripty

Možnosť pridania vlastných shell scriptov – kontrola archivu, autorizacia cez ssh následne vykonanie vzdialených príkazov, ovládanie servera atď…

Dynamický neustále sa rozvíjajúci systém

Snažíme sa vyvíjať systém podľa požiadavok našich zákazníkov, sme otvorení na Vaše pripomienky

Vitajte na stránkach backup5.eu

Jednoduchý a prehľadný systém zálohovania dát a monitorovania zariadení

Systémom zálohovania backup5 môžete byť nepretržite informovaný o aktuálnom stave vašich záloh bez nutnosti platenia si ďalšieho odborného servisu. Sleduje priebeh zálohovania, informuje o prípadných chybách a ochráni Vaše zálohy pred útokmi hackerov alebo stratou dát v dôsledku zlyhania hardvéru

Control Center backup5

Control Center backup5

Control Center backup5 je platforma slúžiaca na monitoring zálohovacích systémov backup5, pričom umožňuje kontrolovať aj zariadenia pomocou overenia aktívnej služby na zvolenom porte IP adresy alebo doménového mena ( napríklad overiť funkčnosť routra na porte 80 - web, alebo sql servera port 1433 atď.). Uvedeným spôsobom je možne si zabezpečiť jednoduchý monitoring zariadení vlastných aj prípadne zariadení zákazníkov

Prečo si zvoliť systém zálohovania backup5

Výhody zálohovania systémom backup5Stále ste sa nerozhodli? Skúste si Demo verziu nášho produktu

Stiahnite si plnefunkčnú verziu programu s obmedzeným počtom úloh a záloh, kde si môžete vyskúšať všetky možnosti systému bezplatne